Monday, February 8, 2010

Fikir Dan Zikir - Bab 2 by Sidek Baba

Kemahiran berfikir adalah seseuatu yang amat penting bagi seseorang, kemajuan sesebuah negara dan bangsa, malah seluruh umat. Bangsa Yunani terkenal dalam melahirkan ahli-ahli fikir dan sekali gus menghasilkan karya-karya besar. Pemikiran Aristotle, Plato, dn Socrates masih dikaji sehingga kni. Pemikiran mereka yang berasaskan falsafah, logik dan taakulan menjadi asas kepada pembangunan pemikiran di Barat - Bab2 (Fikir&Zikir oleh Sidek Baba)

No comments:

Post a Comment