Monday, February 8, 2010

Fikir Dan Zikir - Bab 2 by Sidek Baba

Kemahiran berfikir adalah seseuatu yang amat penting bagi seseorang, kemajuan sesebuah negara dan bangsa, malah seluruh umat. Bangsa Yunani terkenal dalam melahirkan ahli-ahli fikir dan sekali gus menghasilkan karya-karya besar. Pemikiran Aristotle, Plato, dn Socrates masih dikaji sehingga kni. Pemikiran mereka yang berasaskan falsafah, logik dan taakulan menjadi asas kepada pembangunan pemikiran di Barat - Bab2 (Fikir&Zikir oleh Sidek Baba)

Fikir Dan Zikir Bab3 - By Sidek Baba

Berfikir adalah suatu aktiviti akliah dan rohaniah yang berlaku pada manusia hasil daripada kecenderungan untuk mengetahui dan mengalaminya. Ia disusun dengan teratur supaya lahirnya makna. fakta dan kefahaman. Akal manusia berfungsi untuk megingat, memikir dan menaakul. (Bab 3 - Fikir Dan Zikir by Sidek Baba.