Monday, February 8, 2010

Fikir Dan Zikir Bab3 - By Sidek Baba

Berfikir adalah suatu aktiviti akliah dan rohaniah yang berlaku pada manusia hasil daripada kecenderungan untuk mengetahui dan mengalaminya. Ia disusun dengan teratur supaya lahirnya makna. fakta dan kefahaman. Akal manusia berfungsi untuk megingat, memikir dan menaakul. (Bab 3 - Fikir Dan Zikir by Sidek Baba.

No comments:

Post a Comment